1. در ابتدای کار به دو تصویر زیر احتیاج خواهیم داشت:

2. Now first goto glass picture and by using any selection tool, make selection around the glass. Then save this selection by using the command Select >> Save Selection. Give it any name and hit ok:خب اول میریم سراغ لیوان و دور اون رو با ابزار کمند مغناطیسی یا هر ابزار انتخابی که خودتون میخواین انتخاب کنید بهتره بعد از انتخاب از مسیر گفته شده در متن لاتین محدوده انتخاب رو ذخیره کنید که بعد لازم میشه.

3.  Ctrl+D بازدن این میانبر محیط انتخاب رو ازبین ببرین و برای کپی گرفتن از تصویر لیوان از مسیر زیر استفاده کنیدImage >> Duplicate).

4. مد رنگ لایه مربوط به تصویر لیوان رو سیاه و سفید کنید. Image >> Mode >> Grayscale.

5.  حالا دوباره به اون محدوده انتخاب لیوان نیاز پیدا کردیم که از مسیر زیر بش دسترسی پیدا خواهیم کرد.  Select >> Load selection.

6. Press Ctrl+Shift+I----- 50% gray. بازدن میانبر گفته شده ناحیه انتخاب شده از انتخاب خارج و نواحی خارج از انتخاب انتخاب می شوند و ما این محدوده خارج لیوان رو با رنگ خاکستری پر میکنیم که میزان دقیق رنگ۵۰ درصد رنگ خاکستری که ار منوی ادیت گزینه ی فیل قابل دسترسیست:

7. محدوده انتخاب رو ازبین ببرین و فیلتر بلور رو روی این لایه اعمال کنید خیلی کم که با عکس پس زمینه هم خونی داشته باشه Ctrl+D.Filter >> Blur >> Gaussian Blur)

8. خوب نوبت به لایه پس زمینه اصلی میرسه  این تصویر هم باید کمی بلور بشه از اولی بیشتر چون لیوان جلوتر قرار میگیره پس باید کمتر بلور بشه.شما برای میز نیاز به یک عکس یا یک تکیه چوب دارین که با ابزار جابجایی حالت پرسپکتیو بش میدیم و میاریمش پایین تصویرFilter >> Blur >> Gaussian Blur

9. خوب لیوان رو با کپی گرفتن از لایش بیارین رو لایه ی پس زمینه  )برش(

10. در کادر کشویی مد لایه مد لایه ی مربوط به لیوان رو عوض کنین و در حالت Hard Light  قرار بدین تا لیوان شیشه ای بنظر برسد. اگر نظر بزارین بقیشم ترجمه میکنم

11. Now again goto Layer panel and double click on the Glass layer (don’t double click over the name of layer). At the bottom of Blending Option box, you will see two small black rectangles under, UnderLying Layers, hold Alt key and move right black rectangle towards right to adjust the refinement, like:

12. Now if you want to give the glass any color, just press Ctrl+J to duplicate the glass layer and from layer panel hit Lock Transparent Pixel icon and fill the glass with any color. From layer panel select Overlay from blending mode and then reduce the opacity to 25% like:

You will get this result:

13. Now its time to distort the picture behind Glass so it will give reality look. For this purpose select the background layer on which Scene is present. Hold Ctrl key and click thumbnail of the Glass layer (it will give marquee around Glass). Now run the command Filter >> Distort >> Glass. From the Load menu, select your File (stunning-glass.psd), give Scalling to 100% and adjust the Distortion Slider to make effect accordingly and hit ok,

بعد از اضافه کردن فیلتر موج روی شیشه لیوان به شکل زیر دیده خواهد شد که خیلی به طبیعی جلوه دادن عکس کمک میکنه.

14. You can also add some detailing into it:شما میتونین جزئیات دیگه ای مثل سایه به تصویر اضافه کنین

نوشته شده توسط horvin مدیر وبلاگ  | لینک ثابت |